PROXECTO INTERDISCIPLINAR

    O pasado curso escolar 2013/14 elaborouse esta programación didáctica a través dun grupo de traballo formado por diversos profesores de secundaria do noso centro. Este curso traballaremos no proxecto interdisciplinar de 1º ESO moitas das unidades didácticas que nel se propoñen.
Entra a coñecelo!